Безжична система от паник-бутони и уведомителна станция на рецепция за отразяване на спешни повиквания. Надеждна и лесна за монтаж.