Бутон безжичен за паник система с шнур
Бутон безжичен за паник система с шнур
28.05.2020
Брава електронна – Екстраслим 10
Брава електронна – Екстраслим 10
10.06.2020

Уведомителна станция за паник система

Централен модул, който се поставя на рецепцията или регистратурата. Представлява дисплей с вграден часовник за изписване повикванията от паник системата.

Централен модул, който се поставя на рецепцията или регистратурата. Представлява дисплей с вграден часовник за изписване повикванията от паник системата.

При натискане на паник бутон, вграденият внего предавател излъчва сигнал до най-близкия етажен усилвантел, който съответно безжично предава сигнала до централния модул, разположен на рецепцията. Централният модул подава дискретен звуков сигнал и извежда на дисплей номера стаята, от която е получено повикването. При получване на сигнал от няколко стаи, върху дисплея се редуват номерата на съответните стаи от които са получени повикванията.

Когато няма повиквания от паник системата, на дисплея се изписва текущото време.

Възможност за настройка на различни режими на уведомяване – брой повторения, период на повторенията, различни звукови режими.

4-цифрен дисплей с възможност за изписване на букви на мястото на първата цифра.

Възможност за монтаж на стена.