HOTEL CLASSIC – Пасивна система за електронно заключване на хотели, при която информацията се предава от четеца за рецепция към картата и от картата към бравата и обратно.

1 2