Offline система за електронно заключване на хотели

Посредством Offline системата за хотелско заключване, предлагаме едно висококачествено и същевременно икономически изгодно решение за оборудване на хотела със съвременни безконтактни електронни брави.

Offline системата макар и не дотам съвременно решение, разполага със своите предимства. При нея софтуерът заедно с базата данни се съхранява на компютъра на рецепция или на сървъра на хотела, така е изцяло в ръцете ръководството на хотела, и е тяхна задачата да се погрижат за сигурността на данните. Не е необходимо наличието на интернет връзка, за да може системата да работи и съответно качеството на интернета в хотела не е от значение за нейното функциониране. При offline системата батериите имат по-дълъг живот в сравнение с online системата, макар и разликата да не е голяма. Не на последно място – Offline системата е значително по-икономичното решение по отношение на цени.

Комуникация

Комуникацията при offline системата се осъществява посредством безконтактната карта, чиято задача е да пренесе информацията от софтуера към бравите и останалите модули. Безконтактната карта се програмира на рецепцията чрез софтуера, като по този начин върху нея се записва информация.

Информацията включва периода на престой на госта, електронния адрес на конкретната брава, която да има право да отключи.

Също така може да включва негови лични данни и допълнителни опции, които гостът може да ползва, като SPA център, фитнес, ресторант и др. 

При подаване на картата към бравата, за която е предназначена, информацията бива прочетена от нея и съответно, ако всички предпоставки са налице, а именно: точната брава, както и времето за престой за валидни, тя се отключва. Ако обаче нещо не е наред, като например показали сме картата на грешната брава или времето на престой не отговаря на зададеното, тя ще подаде сигнал за неоторизиран достъп и няма да се отключи.

Вграден часовник

За да работи правилно, електронната брава има вграден часовник. При инсталиране на системата този часовник е синхронизиран с часовника на компютъра, на който е инсталиран софтуера.

Тъй като обаче това е offline система, при смяна на времето от лятно на зимно и обратно, или при смяна на батериите на бравата, този часовник ще трябва да се синхронизира отново, за да може системата да работи безпроблемно, тъй като е важно времето на бравата и времето на софтуера да са еднакви.

Това синхронизиране се осъществява лесно с помощта на карта-време която се настройва за секунди от софтуера на рецепцията.

Батерии

Друга важна предпоставка за безпроблемното функциониране на бравите е качеството на батериите. Поставянето на престояли по рафтовете на супермаркетите батерии може не само да намали драстично живота им, но също така е предпоставка за повреждане на бравата, ако по някаква причина некачествената батерия протече и предизвика окисляване на гнездото й.

Много важно е също така батериите да се сменят едновременно в комплект. Ако дадена брава работи с комплект от 4 батерии, те трябва да се сменят наведнъж, а не по една или по две.

Offline системата има функция за предупреждение при изтощаване на батериите, която е в три степени: първо предупреждава при отключване с мастър-карта или друг тип сервизна карта; вторият етап е отказ на бравата да отключва на мастър или сервизни карти, но продължава да отключва на карта-гост; ако и това предупреждение бъде игнорирано, бравата просто престава да се отключва изобщо. В този случай е необходимо да се използва сервизния ключ или да се подаде захранване през USB порта, ако моделът брава разполага с такъв.