Почивни дни
10.04.2023
Семеен хотел Сима, местност Беклемето
27.04.2023
Почивни дни
10.04.2023
Семеен хотел Сима, местност Беклемето
27.04.2023

Има ли разлика между контрол на достъп и електронно заключване? 

Много често хората си мислят, че това в същност е едно и също нещо, затова решихме да обясним по-подробно по какво си приличат двете понятия и по какво се различават.

Контролът на достъп и електронното заключване не са едно и също нещо, но могат да бъдат взаимосвързани, като електронното заключване може да бъде елемент от една цялостна система за контрол на достъп.

Контрол на достъп. Контролът на достъп се отнася до процеса на ограничаване на достъпа до определени ресурси или информация на определени потребители или групи потребители. Това може да се извърши чрез различни методи, като изискване на парола, биометрична идентификация, карти за достъп и други. Контролът на достъп може да бъде физически или електронен.

Контролът на физическия достъп е въпрос на това кой, къде и кога. Системата за контрол на достъпа определя кой има право да влиза или излиза, къде им е разрешено да влизат или излизат и кога им е разрешено да влизат или излизат. В исторически план това е било частично постигнато чрез ключове и ключалки. Когато една врата е заключена, само някой с ключ може да влезе през вратата, в зависимост от това как е конфигурирана ключалката. Механичните брави и ключове не позволяват ограничаване на притежателя на ключа до конкретни часове или дати, не осигуряват статистика на влизанията, и ключовете могат лесно да бъдат копирани или прехвърлени на неупълномощено лице. Когато механичен ключ бъде изгубен или притежателят на ключа вече няма право да използва защитената зона, трябва да бъдат сменени ключалките.

Електронният контрол на достъпа използва компютри за да се справи с ограниченията на механичните ключалки и ключове. Вместо механичните ключове се използва широк набор от идентификационни данни. Електронната система за контрол на достъпа предоставя достъп въз основа на представените идентификационни данни. Когато достъпът е предоставен, вратата се отключва за предварително определено време и транзакцията се записва. Когато достъпът е отказан, вратата остава заключена и опитът за достъп се записва. Системата също така следи вратата и ще алармира, ако вратата бъде отворена принудително или е задържана отворена твърде дълго, след като е била отключена.

Електронно заключване. Електронното заключване, от друга страна, се отнася до процеса на заключване и отключване на физически обекти, като врати, прозорци, кутии и други, използвайки електронни механизми. Това може да включва използване на електронни ключове, RFID карти или други устройства. Най-често електронното заключване е част от системата за контрол на достъп, като то представлява електронна или електрическа брава или друг подобен заключващ механизъм. 

Електронните или електрически брави са заключващи устройства, които работят с помощта на електрически ток. Те могат да бъдат самостоятелни, като електронният контролен модул е монтиран директно към ключалката. Могат да бъдат и основен компонент от системата за контрол на достъпа, като освен заключващия механизъм тя разполага и с други компоненти – Панел за контрол на достъпа (известен също като контролер); вход с контролиран достъп, като врата, турникет, врата за паркиране, асансьор или друга физическа бариера; монтиран четец близо до входа. В случаите, когато изходът също е контролиран, се използва втори четец от противоположната страна на входа; магнитен датчик за следене позицията на вратата. 

Има също така случаи, при които може да се изпълни система за контрол на достъпа без да се използват механизми за електронно заключване. Пример за това е система за контрол на достъп, при която не е предвидена врата със заключващ механизъм, която да трябва да се отключи, а достъпът се ограничава посредством микровълнов датчик, инфрачервена бариера или друг вид сензор. Пресичането на линията на инфрачервената бариера сигнализира за неоторизиран достъп, след което могат да се предприемат действия срещу нарушителя.